Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

QUYẾT TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khi quyết toán chi phí quản lý dự án, có hai quan điểm khác nhau: 1. Định mức chi phí quản lý dự án (dùng cho cả dự án) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế GTGT trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt. 2. Định mức chi phí quản lý dự án (dùng cho cả dự án) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế GTGT trong dự toán công trình được duyệt. Cơ sở của quan điểm là: tổng mức đầu tư chỉ là khái toán, dự toán mới là số liệu chính xác để thực hiện; vì vậy chi phí quản lý dự án phải được xác định căn cứ vào dự toán công trình.

date phuongpvsb@yahoo.com.vndate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Trong trường hợp chủ đầu tư tự quản lý dự án thì quyết toán chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì quyết toán chi phí quản lý dự án theo hợp đồng tư vấn đã ký kết. Cơ sở để quyết toán chi phí quản lý dự án cụ thể bạn tham khảo Thông tư 117/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 
Vụ Kinh tế Xây dựng

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *