Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

THANH QUYẾT TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI TRONG TRƯỜNG HỢP TỔNG THẦU

Xin giải đáp: Trong hợp đồng trọn gói mà nhà thầu không thi công hoặc thi công không đúng với biện pháp thi công đã được CĐT phê duyệt thì có được thanh toán các khối lượng đó không? Khi làm biên bản nghiêm thu khối lượng công việc hoàn thành có phải tính lại không hay chỉ nghiệm thu theo khối lượng trong hồ sơ chào thầu và hợp đồng? Trong trường hợp có Tổng thầu và thầu phụ thì thành phần tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị gồm có những thành phần nào: Chủ đầu tư, TVGS, tổng thầu. thầu phụ? TVGS có được ký trực tiếp vào BB nghiệm thu công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị với nhà thầu phụ không hay chỉ ký với tổng thầu? Chức năng TVGS trong trường hợp này ? Chân thành cảm ơn!

date le2423@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

1. Đối với hợp đồng trọn gói, khối lượng công việc thực tế nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thực tế không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu. Trong trường hợp này, việc quy định lựa chọn biện pháp thi công phù hợp là công việc của nhà thầu và không cần phải tính lại khối lượng công việc đã được kí kết theo hợp đồng.
2. Trong trường hợp Chủ đầu tư kí hợp đồng với tổng thầu để thực hiện gói thầu xây dựng:
- Theo quy định tại Điều 20- NĐ 209/CP về quản lý chương trình xây dựng thì tổng thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật, nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm trước tổng thầu về chất lượng phần công việc do mình đảm nhận. Do đó, Chủ đầu tư không tham gia nghiệm thu phần công việc hoàn thành do nhà thầu phụ đảm nhận mà chỉ tham gia nghiệm thu công việc hoàn thành của tổng thầu.
- Khi tổ chức nghiệm thu công việc hoàn thành với tổng thầu, tư vấn giám sát của Chủ đầu tư phải tham gia trong thành phần nghiệm thu và kí vào biên bản nghiệm thu theo quy định hiện hành.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *