Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

VỀ VIỆC LÀM PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Hiện nay chúng tôi đang quyết toán công trình xây dựng đường, có một số vướng mắc xin hỏi như sau: Công trình thi công theo Thiết kế kỹ thuật khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công (TK 2 bước). Lúc đầu Chủ đầu tư và Nhà thầu ký hợp đồng kèm theo bảng khối lượng và giá trị giống như hồ sơ trúng thầu(TKKT), sau khi TK Bản vẽ thi công được phê duyệt có sự thay đổi về khối lượng với TKKT và phần phát sinh thêm ngoài TKKT. Việc nghiệm thu thanh toán theo khối lượng của TK BVTC mà không làm thêm phụ lục hợp đồng. Tôi xin hỏi việc nghiệm thu khối lượng khác với hợp đồng và không làm phụ lục hợp đồng có ảnh hưởng đến quyết toán (theo khối lượng trong TKBVTC) hay không? - Giá trị Quyết toán lớn hơn hoặc nhỏ hơn hợp đồng ban đầu thì hướng giải quyết như thế nào? Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ quý Cơ quan!

date phuongdv0908@yahoo.com date 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, khi có khối lượng phát sinh hợp lý (không thuộc về lỗi nhà thầu) nằm ngoài phạm vi công việc của hợp đồng đã ký kết thì về nguyên tắc các bên hợp đồng phải thống nhất để ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng cho các khối lượng phát sinh này. Phụ lục bổ sung hợp đồng và hợp đồng là cơ sở để xem xét thực hiện việc quyết toán giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *