Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

XIN TƯ VẤN GIÚP VỀ THỦ TỤC QUYẾT TOÁN CTXD

Hiện nay đơn vị chúng tôi đang quyết toán công trình xây lắp công trình đã hoàn thành. Nhưng chủ đầu tư yêu cầu một số nội dung liên quan , nhưng chúng tôi rất khó thực hiện, cụ thể như sau: * Hợp đồng thi công theo đơn giá điều chỉnh * Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công: 1. Đối với các loại vật liệu không có trong đơn giá thông báo của Liên sở Xây dựng – Tài chính của địa phương thì: - Đơn vị thi công cung cấp hóa đơn GTGT, ít nhất 3 báo giá vật liệu đó tại thời điểm mua. - Phải có thông báo của Sở tài chính địa phương chấp thuận giá của các vật liệu đó. Nếu không có thông báo của Sở tài chính thì không chấp nhận hóa đơn đó và sẽ không quyết toán giá trị vật liệu thi công đó. -> Như vậy có đúng qui định không ? Nếu không có thông báo của Sở tài chính chấp thuận thì đơn vị thi công sẽ mất đi phần chi phí vật liệu và chi phí liên quan vật liệu để thi công công trình ? 2. Đối với vật liệu thi công có đơn giá cao hơn nhiều so với giá thông báo của Tỉnh ( công trình thi công từ tháng 3/2008 đến tháng 12/2008). - Chủ đầu tư không chấp nhận thanh toán theo giá cao hơn đó. Mặc dù đơn vị thi công đã có tờ trình lúc thi công, có hợp đồng và hóa đơn GTGT mua vào xác nhận thời điểm mua. -> NHư vậy có đúng với thông tư 05/2005/TT-BXD không ? 3. Đối với đất, cát, sạn, đá thi công công trình: - Đã có thông báo giá của Liên sở Xây dựng – Tài chính của địa phương tại nơi sản xuất - Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công cung cấp toàn bộ hóa đơn GTGT đã mua khối lượng đất, cát, sạn, đá đó: ->Như vậy có cần thiết không ? Chủ đầu tư yêu cầu như vậy có đúng chức năng không ? 4. Đối với cước vận chuyển đất, cát, sạn, đá: - Đã có quyết định giá cước vận chuyển theo từng loại đường và có quyết định loại đường của địa phương. - Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công phải cung cấp toàn bộ hóa đơn GTGT mua cước vận chuyển cho toàn bộ khối lượng vận chuyển đất, đá, cát, sạn thi công công trình: ->Như vậy có cần thiết không ? Chủ đầu tư yêu cầu như vậy có đúng chức năng không ? Kính mong Quí Cơ quan tư vấn giúp chúng tôi !

date nguyenngoctri01@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Thông tư số 06/2007/ TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng có quy định: Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là giá hợp đồng xây dựng mà khối lượng công việc và đơn giá cho công việc được phép điều chỉnh trong các trường hợp được quy định tại hợp đồng xây dựng. Vì vậy. vấn đề quý bạn hỏi xin được trả lời như sau:


(1)- (3): Giá vật liệu để điều chỉnh là giá vật liệu do Liên sở Thông báo hoặc công bố. Đối với các loại vật liệu không có trong thông báo giá của Liên Sở Xây dựng - Tài Chính của Địa phương thì căn cứ vào hoá đơn thuế giá trị gia tăng hoặc chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài Chính phù hợp với mặt hàng giá thị trường nơi xây dựng công trình.
(2): Đối với vật liệu thi công có đơn giá cao hơn so với giá thông báo của Tỉnh, Chủ đầu tư cần căn cứ vào nội dung cụ thể được quy định trong hợp đồng đã ký kết để quyết định giá vật liệu và thời điểm để tính điều chỉnh.
(4): Tại địa phương đã có quy định về loại đường và giá cước vận chuyển theo từng loại đường thì cước vận chuyển các loại vật liệu: đất, cát, sạn đá... được vận dụng theo quy định đó.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *