Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

13/02/2014 - 22:27

Kiểm định công trình xây dựng là công tác đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình và đảm bảo chất lượng công trình trong quá trình sử dụng.

Công tác kiểm định công trình xây dựng sẽ giúp cho chủ đầu tư xây dựng nắm bắt chính xác hiện trạng công trình mà nhà thầu đang thi công cũng như xác định nguyên nhân khi công trình gặp sự cố trong quá trình thi công hay sử dụng.

Và một trong những nhân tố quan trọng của công tác kiểm định chính là các thiết bị kiểm định xây dựng giúp cho quá trình thực hiện công tác kiểm định nhanh chóng và chính xác hơn.

Thiết bị kiểm định xây dựng:

1. Thiết bị kiểm định xây dựng: Súng bắn bật nẩy Matest Italy (Theo tiêu chuẩn XDVN 162:2004):

Súng bắn bật nẩy Matest Italy

2. Thiết bị kiểm định xây dựng máy siêu âm bê tông Tico (Theo tiêu chuẩn XDVN 171:1989)

Máy siêu ậm bê tông Tico

3. Thiết bị kiểm định xây dựng máy khoan lấy mẫu bê tông (Theo tiêu chuẩn XDVN 236:2005)

Máy khoan lấy mẫu bê tông

4. Thiết bị kiểm định xây dựng máy nén bê tông (Theo tiêu chuẩn XDVN 236:2005)

Máy nén bê tông