Liên hệ hỗ trợ

Kiểm định chứng nhận chất lượng, đánh giá độ an toàn của công trình tại KCN Bình Minh Vĩnh Long

04/03/2020

Mục đích nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình

Nội dung công việc ICCI thực hiện gồm các công tác sau:

Quan sát kiểm tra hiện trạng công trình

Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện chịu lực điển hình

Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp không phá hoại

Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép các cấu kiện chịu lực điển hình

 

Kiểm tra độ võng dầm và độ thẳng đứng cột bằng phương pháp trắc đạt

Lập báo cáo kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình và cấp giấy chứng nhận khả năng đảm bảo an toàn chịu lực nếu kết cấu công trình đảm bảo sau khi tiến hành kiểm định.

Để tìm hiểu rõ hơn về công tác kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình, xem tham khảo bài viết dưới đây:

Kiểm định chứng nhận chất lượng nhà xưởng

Công ty tư vấn kiểm định xây dựng ICCI

Nguồn http://icci.vn/tin-tuc/kiem-dinh-chung-nhan-chat-luong-danh-gia-do-an-toan-cua-cong-trinh-tai-kcn-binh-minh-vinh-long.html