Liên hệ hỗ trợ

Kiểm định chứng nhận đảm bảo khả năng an toàn chịu lực nhà xưởng may mặc

13/04/2020

Kiểm định nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc.

Đơn vị kiểm định xây dựng tiến hành quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình, mô tả quy mô, đặc điểm kiến trúc 

Tiến hành kiểm tra kích thước hình học một số cấu kiện chịu lực điển hình của các hạng mục nhà xưởng may mặc và nêu kết quả sau khi tiến hành kiểm tra

Kiểm tra chiều dày bản thép

Tiến hành kiểm tra cường độ bê tông công trình bằng phương pháp thí nghiệm không phá hoại sử dụng bắn súng bật nẩy tại hiện trường

Tiến hành kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép của một số cấu kiện chịu lực của các hạng mục công trình và ghi nhận kết quả

Tiến hành đo đạc độ thẳng đứng của cột lầu bằng máy toàn đạc điện tử nhằm đánh giá chính xác tình trạng biến dạng của cột so với thiết kế ban đầu. Kết quả kiểm tra độ thẳng đứng của một số cột điển hình

Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực công trình với kích thước hình học tiết diện khảo sát tại hiện trường

Lập báo cáo kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình và cấp giấy chứng nhận khả năng đảm bảo an toàn chịu lực nếu kết cấu công trình đảm bảo sau khi tiến hành kiểm định

Để tìm hiểu rõ hơn về công tác kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình, xem tham khảo bài viết dưới đây:

Kiểm định chứng nhận chất lượng nhà xưởng

Công ty tư vấn kiểm định xây dựng ICCI

 Nguồn http://icci.vn/tin-tuc/kiem-dinh-chung-nhan-dam-bao-kha-nang-an-toan-chiu-luc-nha-xuong-may-mac.html