Liên hệ hỗ trợ

Kiểm định chứng nhận và đánh giá độ an toàn của công trình tại huyện Long Hồ - Vĩnh Long

06/03/2020

Mục đích kiểm định nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.

Đơn vị kiểm định tiến hành quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình tại thời điểm kiểm định, nêu các hư hỏng và giải pháp sửa chữa (nếu có)

Tiến hành kiểm tra kích thước hình học một số cấu kiện chịu lực điển hình của các hạng mục công trình

Tiến hành khoan mẫu để kiểm tra cấu trúc nền xưởng 

Tiến hành kiểm tra cường độ bê tông

Tiến hành kiểm tra số lượng, đường kính cốt thép

Tiến hành kiểm tra đường kính, số lượng của các liên kết bu lông, các mắt liên kết khung kèo thép, giữa khung kèo thép với nền tại một số vị trí điển hình

Tiến hành đo đạc độ thẳng đứng của cột và độ võng dầm bằng máy toàn đạc điện tử nhằm đánh giá chính xác tình trạng biến dạng của cột so với thiết kế ban đầu.

Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực công trình với kích thước hình học tiết diện khảo sát tại hiện trường, dựa vào bản vẽ thiết kế và bản vẽ hiện trạng

Lập báo cáo kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình và cấp giấy chứng nhận khả năng đảm bảo an toàn chịu lực nếu kết cấu công trình đảm bảo sau khi tiến hành kiểm định

Để tìm hiểu rõ hơn về công tác kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình, xem tham khảo bài viết dưới đây:

Kiểm định chứng nhận chất lượng nhà xưởng

Công ty tư vấn kiểm định xây dựng ICCI

Nguồn http://icci.vn/tin-tuc/kiem-dinh-chung-nhan-va-danh-gia-do-an-toan-cua-cong-trinh-tai-huyen-long-ho-vinh-long.html