Liên hệ hỗ trợ

Phải giảm giá hợp đồng tư vấn khi giảm khối lượng thi công?

23/10/2018

(Chinhphu.vn) - Quá trình thi công công trình có cắt giảm khối lượng xây lắp trong hợp đồng thi công xây lắp, do vậy chủ đầu tư cũng phải điều chỉnh cắt giảm giá trị hợp đồng tư vấn quản lý dự án.

Ông Trương Quốc Bảo (Cần Thơ) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Một hợp đồng tư vấn quản lý dự án thuộc loại hợp đồng trọn gói và tư vấn quản lý dự án công trình hợp đồng xây lắp cũng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Quá trình thi công công trình có cắt giảm khối lượng xây lắp dẫn đến giá trị quyết toán A-B cắt giảm so với giá trị hợp đồng.

Ông Bảo hỏi, trường hợp này chủ đầu tư có phải điều chỉnh cắt giảm giá trị hợp đồng tư vấn quản lý dự án cho phù hợp không? Nếu có thì căn cứ vào quy định nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trường hợp ông Bảo hỏi thì quá trình thi công công trình có cắt giảm khối lượng xây lắp trong hợp đồng thi công xây lắp, do vậy chủ đầu tư cũng phải điều chỉnh cắt giảm giá trị hợp đồng tư vấn quản lý dự án.

Việc điều chỉnh hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết có hiệu lực, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Theo Chinhphu.vn