Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

TT THƯƠNG MẠI VÀ ST SATRA PHẠM HÙNG

TT THƯƠNG MẠI VÀ ST SATRA PHẠM HÙNG


Dự án: TT THƯƠNG MẠI VÀ ST SATRA PHẠM HÙNG
Vị trí: C6/27 Phạm Hùng, Bình Hưng , Bình Chánh, TP.HCM
Quy mô: Diện tích xây dựng 7.862 m2
Cấp công trình: Cấp II
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV
Hợp đồng: 487/2011/HĐKT ngày 29/03/2011
Nhiệm vụ thực hiện: Quan Trắc Lún