Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH

XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH


Dự án: XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH
Vị trí: Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Quy mô: 17.000 m2
Cấp công trình: II
Chủ đầu tư: XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU HOÀNG ANH
Hợp đồng: 184/2017/HĐKT