Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

XUẤT XI MĂNG BAO JUMBO - NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

XUẤT XI MĂNG BAO JUMBO - NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC


Dự án: XUẤT XI MĂNG BAO JUMBO - NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC
Vị trí: Tỉnh Bình Phước
Cấp công trình: Cấp III
Chủ đầu tư: CN Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên-Nhà máy xi măng Bình Phước
Hợp đồng: 41/2015/HĐKT
Nhiệm vụ thực hiện: Thẩm tra thiết kế