Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Quy trình thiết kế nhà xưởng của ICCI

Với sự phát triển và bùng nổ của công nghệ hiện đại và thị trường tiêu thụ, việc tư vấn thiết kế nhà xưởng hiện đại phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thị trường đang trở thành nhu cầu tất yếu của những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn và nhỏ.

I. Mục tiêu và giải pháp của dịch vụ thiết kế nhà xưởng của ICCI

Giải pháp tư vấn thiết kế nhà xưởng của ICCI thực hiện nhằm mục tiêu đem lại cho nhà đầu tư hiệu suất chi phí, lợi ích cao nhất, tiện ích nhất, an toàn nhất cho nhà xưởng, để vươn tới các giá trị cốt lõi này, ICCI dựa trên sự cân bằng giữa giải pháp kỹ thuật tối ưu và hiệu quả kinh tế tối ưu nhất.

Tiếp cận hiểu và xác định nhu cầu, những mong muốn của khách hàng, ICCI sẽ tiến hành khảo sát, xem xét, đánh giá những ưu khuyết của vấn đề và lên phương án thiết kế tối ưu nhất. Với phương châm kiến trúc độc đáo, ấn tượng, kết cấu an toàn, linh hoạt không gian, hệ thống thiết bị cơ điện phù hợp, tiện lợi nhất.

II. Quy trình thiết kế nhà xưởng của ICCI

(Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Điều 23. Các bước thiết kế xây dựng):

Trường hợp 1: Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; - Thường áp dụng với những dự án vốn ngân sách, dự án có qui mô nhỏ.

Trường hợp 2: Thiết kế hai bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng; - Thường gặp, áp dụng đối với những dự án có quy mô vừa.

Trường hợp 3: Thiết kế ba bước gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công phức tạp; - Áp dụng với những dự án có quy mô lớn.

Các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế do người quyết định đầu tư quyết định khi quyết định đầu tư dự án.

III. Những dự án nhà xưởng mà ICCI đã thiết kế:

- Nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu (GĐ 2) – Diện tích xây dựng : 45.000 m²

- Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Giang – Diện tích xây dựng : 48.360 m²

- Nhà máy sản xuất gạch BT nhẹ khí chưng áp – Diện tích xây dựng : 10.800 m²

- Nhà xưởng sản xuất hơi tại nhà máy sữa Bình Định – Diện tích xây dựng : 5.000 m²

Công Ty Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng ICCI

DỊCH VỤ KHÁC