Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Kiểm định xây dựng nhằm chuyển đổi công năng sang trường mầm non, trường mẫu giáo, trường học, trung tâm anh ngữ

27/04/2023

Mục đích kiểm định xây dựng nhằm xác định chất lượng hiện trạng công trình, để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu khi tiến hành chuyển đổi công năng sử dụng làm trường mầm non, trung tâm anh ngữ.

Căn cứ pháp lý:

1. Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội.

2. Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất

lượng và bảo đảm công trình xây dựng.

3. Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án

kế hoạch đầu tư xây dựng công trình.

4. Căn cứ hợp đồng

5. Căn cứ vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công do chủ đầu tư cung cấp

Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng

TCVN 2737:1995: Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5573:2012: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 239:2006: Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.

TCVN 9334:2012: Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy.

TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

TCVN 9356:2012: Kết cấu BTCT – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

TCVN 9381:2012: Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.

Các quy phạm hiện hành có liên quan.

Báo cáo kiểm định xây dựng khi chuyển đổi công năng thành trường mầm non, trung tâm anh ngữBáo cáo kiểm định xây dựng khi chuyển đổi công năng sang trường mầm non

hoặc trung tâm anh ngữ

Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực khi chuyển đổi công năng

Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực khi chuyển đổi công năng

Nội dung công việc

- Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình

- Kiểm tra kích thước hình học các cấu kiện chịu lực điển hình.

- Kiểm tra cường độ bê tông của công trình

- Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép các cấu kiện chịu lực điển hình

- Kiểm tra độ thẳng đứng của cột tại một số vị trí điển hình

- Tính toán, đánh giá khả năng chịu lực và độ an toàn của kết cấu công trình

- Lập báo cáo kiểm định xây dựng nhằm chuyển đổi công năng từ nhà ở sang trường mẫu giáo, trường học hoặc trung tâm anh ngữ

kiểm định xây dựng lập bản vẽ hiện trạng công trình

Bản vẽ hiện trạng công trình

 

mô hình tính toán kiểm định xây dựng chuyển đổi công năng thành trường mẫu giáo

Mô hình tính toán kiểm định xây dựng nhằm chuyển đổi công năng sang trường mẫu giáo, trung tâm anh ngữ

Kết quả kiểm định sau khi thu thập dữ liệu trực tiếp tại công trình kết hợp thí nghiệm và tính toán đánh giá

- Kết cấu công trình gồm cột, dầm, sàn bê tông cốt thép đảm bảo khả năng chịu lực và đảm bảo an toàn với hoạt tải tương đương với công năng sử dụng làm trường học. 

- Các kết cấu cột bê tông cốt thép đảm bảo khả năng chịu lực.

- Các kết cấu dầm bê tông cốt thép đảm bảo khả năng chịu lực.

- Các kết cấu sàn lầu bê tông cốt thép đảm bảo khả năng chịu lực.

Khi nào thì cần kiểm định đánh giá lại khả năng chịu lực?

Khách hàng cần tiến hành kiểm định đánh giá lại khi công trình xảy ra:

- Khi thay đổi công năng sử dụng sàn theo hướng tăng hoạt tải sàn

- Khi công trình có những biểu hiện bất thường như nứt lớn, nghiêng, võng lớn và các chuyển vị khác quan sát được

Trên đây là một số kết quả kiểm định của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế để làm cơ sở đánh giá khả năng chịu lực khi chuyển đổi công năng từ nhà ở sang trường mẫu giáo, trường mầm non, trường học hoặc trung tâm anh ngữ.
 

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế là đơn vị có chuyên môn, năng lực và uy tín trong lĩnh vực hoạt động xây dựng đặc biệt là kiểm định xây dựng chất lượng công trình. Chúng tôi luôn luôn đề cao tính chính xác, độ tin cậy và tính trung thực khi hoạt động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật xây dựng.