Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Mức thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Hợp đồng tư vấn kiểm định xây dựng từ 01/01/2023 là bao nhiêu?

02/03/2023

Năm 2022, Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống còn 8% và thời gian được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Tuy nhiên trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP giảm thuế giá trị gia tăng

Khi kết thúc năm 2022 và bắt đầu năm 2023, sẽ có rất nhiều băn khoăn từ 01/01/2023 sẽ áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng như thế nào? Tiếp tục áp dụng mức thuế giá trị  gia tăng 8% hay là mức thuế  giá trị gia tăng 10%?

Mức thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Hợp đồng tư vấn kiểm định xây dựng năm 2023 sẽ là bao nhiêu? 

Tại "Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022"

Bên cạnh đó, Tổng Cục Thuế ban hành thông báo số 620/TB-TCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn điện tử theo quy định tại nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Thông báo 620/TB-TCT áp dụng quy định thuế suất giá trị gia tăng

Trong đó, nội dung thông báo 620/TB-TCT có đề cập Tổng cục Thuế đề nghị các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử) nghiên cứu, nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ theo hiệu lực quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Như vậy, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm dịch vụ theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP kể từ sau ngày 31/12/2022 sẽ quay về mức thuế suất trước đó theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định mới. Tính cho đến thời điểm hiện tại, nếu không có hướng dẫn mới về mức thuế suất giá trị gia tăng thì năm 2023 sẽ là  10%.

Vậy đối với lĩnh vực kiểm định xây dựng, mức thuế suất giá trị gia tăng năm 2023 nếu không có hướng dẫn mới thì sẽ là 10%.

Ngoài ra, để tránh trường hợp có các quyết định mới thay đổi về thuế suất, trong Hợp đồng kiểm định xây dựng, chúng ta nên linh động đề cập đến vấn đề thay đổi thuế suất thì áp dụng mức thay đổi mới (nếu có) để tiết kiệm được thời gian lập Phụ lục điều chỉnh, trình ký và phê duyệt.

Trên đây là một số quan điểm của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) về thắc mắc "Mức thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Hợp đồng tư vấn kiểm định xây dựng từ 01/01/2023 là bao nhiêu?"