Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Chỉ thị 12-CT/TU của TP.HCM: Lưu ý quan trọng người dân cần biết

Ngày 23/7/2021, Thành Ủy TP HCM ban hành Chỉ thị 12-CT/TU tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Theo đó, chỉ đạo tiếp tục áp dụng C...

đọc thêm

Giấy phép xây dựng là gì? 10 nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ quan trọng để chủ đầu tư được phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

đọc thêm

Thông báo tình hình làm việc của ICCI

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện c...

đọc thêm