Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Thông báo tình hình làm việc của ICCI

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện c...

đọc thêm

Nguyên tắc chung để giám sát chất lượng vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng là thành phần quan trọng tạo nên chất lượng công trình xây dựng. Vật liệu xây dựng rất đa dạng về chủng loại. Để đảm bảo được chất l...

đọc thêm

An toàn lao động trong tổ chức công trường xây dựng

Tổ chức thi công trên công trường là yếu tố quyết định đến việc công trình đó có được thi công liên tục, đúng tiến độ và an toàn hay không. Nếu công t...

đọc thêm

Kinh nghiệm giám sát nghiệm thu công trình

Giám sát nghiệm thu công trình là công việc vô cùng quan trọng trong xây dựng, giúp đảm bảo chất lượng xây dựng công trình.

đọc thêm