Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin nội bộ

Tư vấn giám sát trong Khảo sát Vật liệu xây dựng

1) Nội dung cơ bản công tác Khảo sát Địa chất Vật liêu Xây dựng:

đọc thêm

Tư vấn giám sát trong công tác khảo sát địa chất công trình - địa kỹ thuật

Công tác khảo sát Địa chất phục vụ cho một dự án xây dựng có thể có nhiều dạng công việc:

đọc thêm

Yêu cầu trách nhiệm và quyền hạn của tư vấn giám sát công trình

Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo công trình xây dựng đạt chất lượng, an toàn và hoàn thành đúng tiến độ thì người làm tư vấ...

đọc thêm

Trình tự lập bản vẽ thiết kế nhà ở và công trình công nghiệp

Các bản vẽ để thể hiện kiến trúc nói chung có 2 loại: bản vẽ qui hoạch và bản vẽ công trình (bản vẽ nhà). Bản vẽ nhà là bản vẽ biểu diễn hình dạng và...

đọc thêm