Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Thế nào là hình thức giá hợp đồng trọn gói? Để áp dụng hình thức giá hợp đồng này cần có điều kiện gì? Khi ký kết hình thức giá hợp đồng này cần quan tâm đến vấn đề gì?

Thế nào là hình thức giá hợp đồng trọn gói? Để áp dụng hình thức giá hợp đồng này cần có điều kiện gì? Khi ký kết hình thức giá hợp đồng này cần quan...

đọc thêm

Những tổ chức tư vấn nào được thực hiện các Hợp đồng kiểm định?

Những tổ chức tư vấn nào được thực hiện các Hợp đồng kiểm định?

đọc thêm

ICCI - Hành trình chinh phục những thử thách trong các dự án đặc biệt

Năm 2007 đánh dấu sự ra đời của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Quốc Tế (ICCI) tại Tp Hồ Chí Minh. ICCI được thành lập bởi Ông Nguyễn Thế Dũ...

đọc thêm

So sánh những điểm mới trong TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động so với TCVN 2737:1995

TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động (TCVN 2737:2023), được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và có hiệu lực từ ngày 29/6/2023. Đây là một trong các...

đọc thêm

Kiểm định kết cấu phục vụ thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái

Việc nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái áp dụng đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt...

đọc thêm

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Ngày 12/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế k...

đọc thêm