Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Tư vấn giám sát chất lượng công trình tại Vĩnh Long

Nhiệm vụ chính của đơn vị tư vấn giám sát chất lượng công trình

đọc thêm

Kiểm định chứng nhận và đánh giá độ an toàn của công trình tại huyện Long Hồ - Vĩnh Long

Mục đích kiểm định nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.

đọc thêm

Kiểm định chứng nhận chất lượng, đánh giá độ an toàn của công trình tại KCN Bình Minh Vĩnh Long

Mục đích nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình

đọc thêm

QCVN 04:2019/BXD: Diện tích tối thiểu đối với nhà chung cư

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD).

đọc thêm

Cây xăng tại đô thị phải cách trường học ít nhất 50m

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 22/2019/TT-BXD quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

đọc thêm