Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤY GIÀY ARESA

Dự án: Kiểm định xây dựng nhà xưởng sản xuất giày Aresa

đọc thêm

Vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép và đánh giá nguy hiểm trong kiểm định xây dựng công trình

Để đánh giá được mức độ nguy hiểm của kết cấu, nguyên nhân hình thành vết nứt cần phải có quá trình theo dõi và kiểm tra đặc điểm, hướng phát triển mở...

đọc thêm

Kiểm định xây dựng công trình đang thi công

Công trình được chia làm 3 bộ phận là: nền móng, kết cấu chịu lực ở bên trên và kết cấu bao che. Thực tế trong thi công xây dựng thường xảy ra việc cu...

đọc thêm

Báo cáo kết quả kiểm định xây dựng

Báo cáo kết quả kiểm định công trình cần nêu rõ những nội dung chính, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: Chủ quản công trình, địa chỉ công...

đọc thêm

Kiểm định xây dựng phục vụ bảo trì kết cấu

Kiểm định xây dựng phục vụ bảo trì kết cấu bê tông cốt thép công trình xây dựng là dạng kiểm định kết cấu nhằm bảo trì tuổi thọ cố định của các bộ phậ...

đọc thêm

Tiêu chí lựa chọn các công ty kiểm định xây dựng

Các tiêu chí lựa chọn các công ty kiểm định xây dựng, chứng nhận đánh giá an toàn chịu lực nhà xưởng

đọc thêm