Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Kiểm định chuyển đổi công năng

Kiểm định chuyển đổi công năng nhằm xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo, chuyển...

đọc thêm

Kiểm định nâng tầng

Mục đích kiểm định nâng tầng nhằm xác định chất lượng hiện trạng để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo, sửa ch...

đọc thêm

Kiểm định tổn thất và xác định nguyên nhân hư hỏng sau bão

Mục đích kiểm định tổn thất xác định nguyên nhân hư hỏng sau bão nhằm xác định chất lượng hiện trạng công trình, kiểm tra, đánh giá nguyên nhân xảy ra...

đọc thêm

Kiểm định sự cố cháy công trình

Mục đích kiểm định sự cố cháy nhằm kiểm định chất lượng hiện trạng công trình để xác định khối lượng hư hỏng hiện hữu (phần hoàn thiện, ME), lên phươn...

đọc thêm

Kiểm định xây dựng công trình xác định nguyên nhân sự cố, thiệt hại, hư hỏng, đổ sập sau khi lắp tấm điện năng lượng mặt trời

Mục đích kiểm định xây dựng công trình xác định nguyên nhân sự cố, thiệt hại, hư hỏng, đổ sập sau khi lắp tấm điện năng lượng mặt trời nhằm kiểm tra,...

đọc thêm

Kiểm định an toàn chịu lực,cấp giấy chứng nhận khả năng chịu lực công trình xây dựng tại Phú Yên

Mục đich kiểm định an toàn chịu lực, cấp chứng nhận khả năng lực công trình xây dựng nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán...

đọc thêm