Contact suport

BAU XEO RESIDENCES

BAU XEO RESIDENCES

Name: BAU XEO RESIDENCES

Address: Trang Bom, Dong Nai

Scale: Thuộc dự án Khu dân cư Bàu xéo

Investor: KHU DÂN CƯ BÀU XÉO

Contract: 11/2013/HĐXD/DONAR ngày 15/07/2014

Task: Supervision