Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thanh - Quyết Toán Công trình

Quyết toán chi phí tư vấn thiết kế công trình

tôi đang làm ở công ty tư vấn xây dựng xin hỏi quyết toán chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng như thế nào ? thủ tục bao gồm những giấy tờ gì?
date thaocoi1988@gmail.comdate 11/04/2021

Thu hồi sau quyết toán

Công ty tôi làm về lĩnh vực tư vấn giám sát. Năm vừa qua chúng tôi có một số công trình đã quyết toán rồi nhưng lại có quyết định thu hồi sau quyết toán công trình. Tôi chưa xuất hóa đơn ghi giảm doanh thu, bây giờ tôi xuất một hóa đơn cho số giảm này để quyết toán năm 2011 có được không? Tôi đang băn khoăn liệu có cần bút toán ghi giảm giá vốn đối với công việc tư vấn, giám sát không? Cảm ơn các anh chị.
date dinhkimthu@gmail.comdate 11/04/2021

Thu hồi sau quyết toán

Công ty tôi làm về lĩnh vực tư vấn giám sát. Năm vừa qua chúng tôi có một số công trình đã quyết toán rồi nhưng lại có quyết định thu hồi sau quyết toán công trình. Tôi chưa xuất hóa đơn ghi giảm doanh thu, bây giờ tôi xuất một hóa đơn cho số giảm này để quyết toán năm 2011 có được không? Tôi đang băn khoăn liệu có cần bút toán ghi giảm giá vốn đối với công việc tư vấn, giám sát không? Cảm ơn các anh chị.
date dinhkimthu@gmail.comdate 11/04/2021